Đại dịch COVID-19 xảy ra trong 2 năm vừa qua đã ảnh hưởng đến các mặt kinh tế xã hội của Việt Nam, bao gồm cả công tác phòng chống HIV/AIDS. Theo thống kê cho thấy HIV/AIDS trong 9 tháng đầu năm diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ ở nhiều địa phương, đặc biệt là ảnh hưởng tới quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV.

TRỌN BỘ