Để tạo điều kiện cho nông sản xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa đề nghị các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực.... ưu tiên cấp C/O sớm nhất đối với nông sản xuất khẩu. Đặc biệt là nông sản tại các địa phương đang bị dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Dương và các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như quả vải. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, quả vải thiều tươi đang có nhiều "đặc cách", để tăng năng suất thông quan sang Trung Quốc.

TRỌN BỘ