Ngày 26/2, vaccine Nano Covax phòng Covid-19 của Việt Nam sẽ chính thức được tiêm thử nghiệm giai đoạn 2. Chiều 25/2, đại diện Bộ Y tế, đơn vị sản xuất là công ty Nanogen cùng các chuyên gia đầu ngành vừa tổ chức buổi họp cuối cùng, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho buổi tiêm thử nghiệm này.

TRỌN BỘ