Trong bối cảnh rừng bị tàn phá nặng nề, thì những cánh rừng của một thời nguyên thủy vẫn được giữ trọn vẹn. Những thân gỗ khổng lồ năm, bảy người ôm với chi chít phong lan trên ngọn cao, những rặng dây leo đặc trưng của rừng già… chắc chắn sẽ giúp du khách ít nhiều cảm nhận được không khí của rừng nguyên sinh.

TRỌN BỘ