Với truyền thống hàng ngàn năm, chữa bệnh bằng thuốc Nam đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Mường tại Hòa Bình. Dù trải qua nhiều biến động của lịch sử nhưng người dân nơi đây vẫn giữ được bản sắc, những nét độc đáo riêng trong nghề, góp phần đưa kho báu thuốc Nam của dân tộc Mường trở về vị trí xứng đáng của nó.

TRỌN BỘ