Những cây cói suôn dài, óng ả được người dân thu hoạch, sơ chế cẩn thận trước khi sử dụng. Đây là nguyên liệu chính để làm nên chiếc chiếu cói Kim Sơn.

TRỌN BỘ