Trong thời kỳ kháng chiến, những thân cọ vươn cao, xanh ngút đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, chở che các cơ sở cách mạng ở Định Hóa. Và ngày nay, mặc dù giá trị kinh tế mang lại không bằng các loại cây trồng khác nhưng nhiều người dân Định Hóa vẫn nặng lòng với cây cọ, trong cuộc sống hằng ngày vẫn thấp thoáng bóng cọ xanh.

TRỌN BỘ