Không theo qui luật từ cội nguồn xuôi dòng đổ ra biển lớn như các dòng sông khác, dòng sông Sêrêpôk của vùng Tây nguyên lại chảy ngược lên hướng thượng nguồn và sang đất Campuchia. Một chuyến đi khám phá không chỉ những điều kỳ thú của thiên nhiên mà cả công sức của bàn tay con người ghi dấu trên dòng sông huyền thoại.

TRỌN BỘ