Đến với Bảo tàng Nghệ thuật Múa rối độc diễn đương đại, ngoài tham quan bảo tàng, du khách còn được thưởng rhwcs những tiết mục múa rối rất sinh động và lôi cuốn tại đây.