Theo Amazon Global Selling – chương trình bán hàng toàn cầu cùng Amazon tại Việt Nam, số lượng người bán hàng Việt Nam có doanh thu vượt 1.000.000 USD trên trang thương mại điện tử Amazon đã tăng gấp 3 lần năm ngoái. Điều này cho thấy sự năng động trong việc tìm hướng đi mới của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như những ưu điểm của thương mại điện tử xuyên biên giới trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19.

TRỌN BỘ