Đối với khu vực trung tâm Bình Định - Phú Yên (dự kiến bão đổ bộ), sóng cao đạt 5-6m, sâu trong cảng Quy Nhơn sóng 3-4m, Phú Yên 4-5m. Với tác động sóng cao kết hợp gió mạnh, nguy cơ tác động đến khu neo đậu tàu thuyền, bến cảng, đê kè biển.

TRỌN BỘ