Hộ chiếu vaccine - Cụm từ đang là chủ đề nóng trên nhiều mặt báo, đặc biệt là tuần qua. IBM đang ứng dụng công nghệ blockchain nhằm lưu trữ thông tin ở nhiều điểm khác nhau thay vì tập trung ở một điểm trung tâm. Để lưu trữ thông tin y tế lên blockchain, ứng dụng sẽ tạo ra một hàm băm chỉ được đại diện bởi một bộ số và chữ cái duy nhất. Người xác minh sau đó kết nối với blockchain để có thể xác nhận mã QR.

TRỌN BỘ