Theo trang modernretail.com, 1 trong 5 xu hướng nổi bật của thương mại điện tử năm nay, đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều trang thương mại điện tử đã bắt đầu "thu trái ngọt" nhờ ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu người dùng.

TRỌN BỘ