Tại trục đường từ nội thành tới khu vực phía Tây - Nam thành phố, số lượng phương tiện, người và xe qua đây đã vượt quá khả năng chứa được của lòng đường. Có người đi cả lên hè đường thay vì chờ tín hiệu đèn để di chuyển lần lượt.

TRỌN BỘ