Tỷ lệ thuận với sự gia tăng của số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ, số lao động thất nghiệp của quốc gia này cũng tăng cao kỷ lục trong tuần vừa qua.

TRỌN BỘ