Trước tình trạng tai nạn giao thông trong các thanh thiếu niên là đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao trong thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai đang quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng này. Trong số các giải pháp được triển khai là tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trong thanh thiếu niên.

TRỌN BỘ