Bỏ qua cái sĩ diện vốn có của nghề nghiệp, các giáo viên trường nghề giờ đây cũng phải trực tiếp đến các trường học trên địa bàn và gọi điện thoại để chiêu mộ học viên.

TRỌN BỘ