Trang nhất các báo ra sáng nay đều cho thấy sự phấn khởi và niềm tin của của nhân dân và cử tri cả nước qua ngày hội bầu cử. Truyền thông quốc tế cũng đã có những đánh giá cao về công tác bầu cử của Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

TRỌN BỘ