làng Canh Hoạch (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai) không chỉ nổi tiếng với nghề truyền thống làm quạt, làm lồng chim mà còn là miền đất sinh ra hai vị trạng nguyên và nhiều bậc tiền nhân có công với dân, với nước. Bởi vậy, Canh Hoạch được người trong vùng mệnh danh là đất nghề, quê trạng.

TRỌN BỘ