Hụi hay hội, phường được coi là một hình thức huy động vốn từ thời xưa. Bắt nguồn từ sự thiếu thốn của người dân, hụi sinh ra như một cách hàng xóm láng giềng hỗ trợ, đùm bọc nhau lúc khó khăn. Chơi hụi vì lòng tin, để rồi "chết" cũng vì lòng tin.Tuần này, thay vì đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ, Tự do Tài Chính sẽ đem tới một góc nhìn toàn diện hơn về chơi hụi cho tất cả các khán giả, đặc biệt là những người đã và đang có những trải nghiệm với hụi.

TRỌN BỘ