Trong giới tài chính có một câu nói nổi tiếng "High risk high return", tạm dịch là "liều ăn nhiều". Tuy nhiên, nếu càng liều càng hưởng nhiều thì người anh trong truyện cổ tích "Cây khế" đã không vì quá tham lam liều lĩnh mà rơi xuống biển. Tương tự, có những nhà đầu tư vì xác định và xử lý rủi ro kém nên đã tự đào hố chôn mình ngay khi thị trường đỏ lửa. Vậy làm thế nào để nhận diện, đánh giá và có phương pháp đúng để quản trị rủi ro cho những khoản đầu tư của mình?

TRỌN BỘ