Đời người ai chẳng có những bước ngoặc, những kỷ niệm và những dấu ấn quan trọng. Với ông Hai Nghĩa, cái tên gọi thân mật, gần gũi mà người dân Bến Tre - Đồng Tháp dành gọi cho đồng chí Trường Vĩnh Trọng, thì dấu ấn hơn 10 tháng đến Đồng Tháp làm việc, quả thật đó là dấu ấn đậm nét khó quên trong lòng bao người dân Đồng Tháp…!

TRỌN BỘ