Chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào thực hiện từ đầu năm học 2020 – 2021 đang phát huy được những thế mạnh của mình. Tuy nhiên, sự đổi thay không phải bắt đầu từ năm học này mà đã có sự chuẩn bị thông qua việc khuyến khích phát triển hoạt động của các mô hình câu lạc bộ trường học.

TRỌN BỘ