Trường học VTV7 (Tiểu học) - Học cùng con - Số 13 - Dinh dưỡng phát sóng trên kênh VTV7. VTV7 là kênh truyền hình giáo dục quốc gia trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm mục đích dạy học, phổ biến và nâng cao kiến thức. Kênh VTV7 là sản phẩm của sự hợp tác giữa Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục của VTV với Bộ giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Tiến bộ AIC, cùng đối tác là các đài truyền hình EBS (Hàn Quốc), NHK (Nhật Bản).

TRỌN BỘ