Người sử dụng lao động có thể phải bồi thường gấp đôi, thậm chí bị xử lý hình sự nếu không trả lương đúng hạn hoặc từ chối trả lương cho người lao động.

TRỌN BỘ