Trung Quốc đang yêu cầu 500.000 người ở tỉnh Hà Bắc phải cách ly tuyệt đối, biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

TRỌN BỘ