Ngoại trừ dịch Covid-19 với quy mô nhỏ ở tỉnh Quảng Đông thì hầu hết các địa phương ở Trung Quốc, dịch bệnh không xảy ra nhiều tháng nay. Quyết liệt chống dịch khi xảy ra các ca mắc trong cộng đồng và tiêm vắc xin thần tốc là những giải pháp mà chính quyền các địa phương triệt để triển khai, nhờ vậy mà kinh tế nước này khôi phục ấn tượng, cuộc sống gần như trở lại bình thường.

TRỌN BỘ