Nếu như trước đây, muốn đến thăm quan các di sản văn hoá thì cần đến tận nơi, gặp trực tiếp mới có thể ngắm nhìn và tìm hiểu thì nhờ COVID-19 đã được chuyển hướng thành 'du lịch di sản kĩ thuật số' với những tour tham quan ảo, những hiện vật số hoá 360, hiện vật số hoá 3D, hay triển lãm online, từ đó đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

TRỌN BỘ