Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (gọi tắt MRB) tổ chức cho người dân lên tham quan đoàn tàu và nhà ga S1. Do công trường đang thi công, để đảm bảo an toàn, việc tham quan sẽ giới hạn số lượng người. Trước đó từ ngày 15/1, MRB đã ra thông báo để người dân đăng ký tham quan tàu bằng hình thức trực tuyến.

TRỌN BỘ