Một người theo đường lối bảo thủ, một người theo đường lối tự do, sự đối lập của 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ dẫn dắt nước Mỹ theo 2 con đường hoàn toàn khác biệt nhau.

TRỌN BỘ