Hôm nay (1/8) tròn 1 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Năm qua là một năm với các biến động chưa từng thấy trong ngoại thương thế giới, tuy vậy thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều hành lang thuận lợi mà EVFTA tạo ra.

TRỌN BỘ