Tiến vẫn qua lại với Phương. Anh ta nói hiện tại muốn mọi chuyện không xáo trộn, Phương muốn gì anh ta cũng đáp ứng được, từ xe cộ, nhà cửa, đi du lịch nước ngoài. Đổi lại, Phương đừng làm gì quá đáng và giữ kín mối quan hệ này. Tiến vẫn ra vẻ đạo đức trước mặt bà Lan, anh ta đổ lỗi cho Thanh trong việc mình trót đi ngoại tình.

TRỌN BỘ