Khánh nhắc đến chuyện phản đối mẹ với ông Phong. Anh còn hỗn xược khi gọi ông Phong là "lão già trường Yên Hoa". Khánh lo sợ trong bản thừa kế úp mở của mẹ có phần cho ông Phong. Khánh cho rằng mình "mất dạy" cũng chỉ là do mẹ dạy. Nghe con trai cả hỗn đến đây, bà Lan không thể chịu đựng thêm. Bà lập tức gọi điện cho luật sư Minh yêu cầu ông điều chỉnh bản thừa kế theo phương án dự phòng đã bàn và hoàn tất trong ngày hôm nay.

TRỌN BỘ