Cả nhà xem người yêu cũ nhà người ta kìa, vừa đẹp, vừa giỏi vừa chừng mực đặc biệt chỉ nói những điều hay lẽ phải ví dụ như biết anh Khánh đang uất ức vì bị mẹ áp đặt thì chỉ nói những điều chung chung mà chẳng đả động đến ai như là "làm những điều mình cho là đúng, là cần đừng bị tác động bởi ai". Mà "Ai" ở đây là ai cũng được chứ không phải mình bà Lan đâu.

TRỌN BỘ