Gia đình của bà Lan ngày càng phức tạp nhỉ? Qua lời nói của vị luật sư này, có khi nào Hiếu không phải là con ruột của bà Lan không ta? Còn chị Hà có vẻ không còn muốn chơi 'mèo vờn chuột' với tình cũ nữa, nên mới bắt anh Khánh ly dị vợ đây Chuyện tình Hiếu - Phương thật sự hết hy vọng rồi sao?

TRỌN BỘ