Được lệnh triệu tập họp gia đình, Hiếu đưa ngay Phương về định ra mắt, nào ngờ bà Lan còn cao tay hơn, tổ chức hẳn cuộc gặp 2 gia đình để mai mối cho Hiếu và Vũ Nhà bà Lan ai cũng nghiêm túc, chả hiểu sao lại có cô con dâu 'đỉnh của chóp' thế nhỉ?

TRỌN BỘ