Ở một mình trong viện, ông Phương được các con thuê cho người chăm theo ngày. Ông Phương nhờ người này đi mua đồ và đưa thừa tiền do không có tiền lẻ. Vì áy náy nhận tiền nhiều hơn, người phụ nữ này định bóp chân cho ông Phương, rồi sồn sồn định cõng ông đi vệ sinh.

TRỌN BỘ