Thu lại khiến mẹ chồng phật lòng với lý do muôn thuở như mọi khi là không về nhà sớm nấu cơm. Bà mẹ chồng Thu lại nói xỉa xói nếu bà giúp việc nghỉ hẳn thì chắc Thu sẽ ở luôn bên đấy. Trong khi đó, vợ chồng Toàn - Yến vừa mới ra ở riêng đã gặp tiếp biến cố. Toàn đi làm về, sơ ý để xe dưới cầu thang không khóa và làm mất xe.

TRỌN BỘ