Toàn (Anh Tuấn) thì gạt đi bảo thôi để về nhà nói chuyện. Yến thì tỏ vẻ vui mừng và khấp khởi bởi ông anh rể chồng - Đức (Bá Anh) là loại người chả ra gì nên cô chỉ mong chị chồng sớm bỏ được cái mối nặng nợ này.

TRỌN BỘ