Toàn (Anh Tuấn) có được công việc mới do ông Phương (NSND Hoàng Dũng) nhờ cậy người quen lần nữa. Nhưng môi trường công việc lần này ngay từ đầu đã khiến Toàn bị ngợp. Ở công ty mới, Toàn được sếp chỉnh đốn ngay thái độ, rồi bắt phải học thêm kỹ năng làm việc, bán hàng và điều cấm kỵ nhất là đừng có nghĩ đến việc quan hệ với Giám đốc hay nhờ vả phụ huynh.

TRỌN BỘ