Không giống như Liên minh Châu Âu EU áp dụng thẻ xanh kỹ thuật số về vắc xin để cho phép người dân đi lại, tại Mỹ sẽ không bắt buộc áp dụng hộ chiếu vắc xin. Thế nhưng, ngày càng nhiều tổ chức doanh nghiệp Mỹ đều cho biết là sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tình trạng tiêm chủng. Việc có nên triển khai chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số (hộ chiếu vắc xin) hiện đang trở thành đề tài tranh cãi trên khắp nước Mỹ.

TRỌN BỘ