Để chủ động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, sáng ngày 19/4 hôm nay, phòng PC07 - Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai diễn tập chữa cháy và cứu hộ các tình huống khẩn. Đặc biệt, tại buổi diễn tập này, nhiều thiết bị mới hiện đại trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được đưa ra.

TRỌN BỘ