Một số trường đại học và trường trung học phổ thông đã được phép mở cửa trở lại vào giữa tháng 4. Các trường học ở Triều Tiên cũng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như học sinh phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào lớp và rửa tay.