Một năm 2020 qua đi với đầy biến động do COVID - 19. Việt Nam vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương ở mức gần 3%. Đây là một trong những mức tăng trưởng tốt nhất thế giới tạo đà cho một năm 2021 hứa hẹn tăng trưởng phục hồi trở lại ấn tượng. 2021 cũng được dự báo là một năm của sự phục hồi kinh tế thế giới hậu dịch COVID-19. Và các nền kinh tế mới nổi được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng. Trong đó kinh tế Việt Nam dự báo hồi phục mạnh nhất từ 6,5 - 6,8%.

TRỌN BỘ