Hướng tới mục tiêu giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam, sáng nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, Tổ chức Lao động Quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025.

TRỌN BỘ