Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa trao gói thiết bị y tế trị giá 30 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu của khu vực. 30 máy thở nhập khẩu từ Mỹ được trao cho các bệnh viện trong tỉnh, phục vụ công tác khám chữa bệnh COVID-19, kinh phí trích từ nguồn đóng góp của toàn xã hội.

TRỌN BỘ