Trạng Nguyên Nhí là chương trình trò chơi truyền hình dành cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 4. Chương trình tìm kiếm những học sinh có kiến thức và kỹ năng sống tốt, đồng thời có sự năng động, hướng ngoại trong các hoạt động nghệ thuật, thể thao. Trong tập này, chương trình chào đón các bạn nhỏ đến từ trường tiểu học Ngôi Sao.

TRỌN BỘ