"Trạm yêu thương" như một nơi mà yêu thương ghé qua, kể những câu chuyện của mình, rồi tiếp tục lan toả, mang theo những thông điệp sống tích cực lan tỏa tới cộng đồng. Chủ đề ngày hôm này với tựa đề "Chúng ta, rồi sẽ ổn thôi"

TRỌN BỘ