Chưa bao giờ miền Trung hứng chịu nhiều tiên tai dồn dập đến thế, bão chồng bão...Lũ chồng lũ...Sạt lở đất ... Thảm họa thiên tai kép đổ dồn xuống miền Trung dồn dập chưa từng thấy trong lịch sử. 4 vụ sạt lở đất kinh hoàng, liên tiếp nhau...khiến gần 100 người bị vùi lấp. Chương trình đặc biệt toàn cảnh về đợt bão, lũ lịch sử ở miền Trung dưới góc nhìn của các chuyên gia và định hướng hành động để giảm thiểu tác họa từ thiên tai.

TRỌN BỘ