Bất phương trình vốn đại diện cho hai vế không cân xứng trong toán học. Hình tượng này cũng giống như việc suốt cả năm 2020 vừa qua, từ người dân, doanh nghiệp cho đến chính phủ các nước đứng giữa những sự lựa chọn rất quan trọng, nhưng lại buộc phải quyết định tức thì, trong một hoàn cảnh chưa có tiền lệ. Vì thế, tất cả chỉ có thể dựa vào dự báo và niềm tin vào các phép tính.

TRỌN BỘ